Artikler

Ukesrapport 27/11

Denne uken har det pågått rivningsarbeider på det gamle klubbhuset. Ferdigstilling av indre bane er under arbeid, massetransport over banedekket er nå avsluttet og banen er bygget opp igjen etter spesifikasjonen. Banemester Jan Roar Aune bruker en del av  arbeidstiden ute på anlegget, preparering av både rettstrekket og banen er påbegynt, selv om fokus de

Les mer »

Planlagt markering av “Banen Klar for treningsbruk”

Hei, som kommunisert på høstkonferansen så hadde vi en plan om en markering av milepælen «Banen klar for treningsbruk» nå førstkommende lørdag. Vi har etter helgen fått rapporter om at det har foregått massetransport over banedekket og inn på indre som har satt spor i de øverste sjiktene av banedekket. Banemester Jan Roar Aune Har

Les mer »

Skisser, nye stallbygg på Varig Orkla Arena

Her kan du se foreløpige skisser på planlagte stallbygninger ved Varig Orkla Arena. Disse skal inn i en detaljprosjekteringsfase i meget nær fremtid. Stall 10 plasser x 3, skisse 14.10.21 Stall 10 plasser x 2 og undervisningsrom Skisse 14.10.21 Stall 42 plasser, klinikk skisse 14.10.21

Les mer »

Statusrapport 15/10

Prosjektet er inne i en hektisk periode ift prosjektering av stallbygg og detaljprosjektering av hovedbygget. Arbeidene med banen og infrastrukturen rundt denne går etter planen. Mye av fokuset nå er på å få på plass det som må i bakken før frosten kommer for fullt, samt å forberede anlegget slik at vi kan sette i

Les mer »
Fakta om anlegget

Statusrapport 24/9

Prosjektet holder god fremdrift og banedekket begynner å nærme seg klargjort for topplaget. Øvrig infrastruktur ligger også godt an i forhold til fremdriftsplanen. Hovedbygget begynner å reise seg (se bilder fra Overhalla betongbygg). Også her er det god fremdrift, noe man ser med det blotte øye 🙂 Varig Orkla Arena ble behørig presentert på Thamskonferansen

Les mer »
Aktuelt

Statusrapport 20/8-21

Jordflyttingen er endelig avklart. Løsningen ble som skissert og planlagt og det gjenstår nå kun å flytte noen daa med a-sjikt fra Fannrem til Storås. Arbeidet starter over helgen hvis været tillater det. Grunnentreprisen er godt i rute, og det legges nå masser for oppbygging av baneovalen. Inne på livestream bildet kan man se at

Les mer »

Statusrapport 16/7

Jordflyttinga er nå snart i mål, selv om en kan få inntrykk av noe annet hvis en leser avisene. Dette går på forhold mellom myndighetene på hvordan en saksbehandler produksjon av B-sjikt på nydyrkingsfeltet eller om det skal flyttes fra Travparken. Men situasjonen er jo at 100% av B-sjiktet er på plass og det gjenstår

Les mer »
Fakta om anlegget

Statusrapport 11/6-21

Fra prosjektledelsen i Advansia meldes det at prosjektet i det store og hele er i rute. Noen mindre forsinkelser ift fremdriftsplan er det, men hovedbildet er positivt ift fremdrift. Det har først og fremst vært litt problemer med å holde fremdriften på jordflytting, men de siste ukene har det bedret seg mye. Det gjøres mange

Les mer »

Hva kan vi hjelpe deg med?

Daglig leder

Robert
Jakobsen
daglig leder/sportssjef

+47 995 42 402 
robert.jakobsen@rikstoto.no

Arrangementssjef

Jørgen
Kjelsberg 
Arrangementssjef

+47 990 46 439 
jorgen.kjelsberg@rikstoto.no

Leder, travskolen

Lisa Ranita
Johansen
leder, travskolen

+47 932 10 101
lisa.johansen@rikstoto.no

Driftsleder

Jan-Roar
Aune
driftsleder/banemester

+46 70 601 70 98
jan.roar.aune@rikstoto.no

Utviklingssjef

Per
Jørgensen
utviklingssjef

+47 90041041
per.jorgensen@rikstoto.no

Scroll to Top