Statusrapport 11/6-21

Fra prosjektledelsen i Advansia meldes det at prosjektet i det store og hele er i rute. Noen mindre forsinkelser ift fremdriftsplan er det, men hovedbildet er positivt ift fremdrift. Det har først og fremst vært litt problemer med å holde fremdriften på jordflytting, men de siste ukene har det bedret seg mye.

Det gjøres mange avklaringer fortløpende, nevnes kan:

• Lyd og bilde
• Lysmaster/lys på hovedbygg
• Startersystem
• Porter
• Opsjoner (ridehall, utleiestaller, oppussing eksisterende stall)

Ingen større SHA/HMS-avvik er rapportert, og rigg og anleggsområde bærer preg av god orden, ryddighet og god arbeidsatmosfære.

Kommende periode blir det fokus på:

INFRASTRUKTUR OG BANE (Solberg Maskin AS)
– Oppfylling planum/masseutskifting
– VA-arbeider
– Jordflytting til Storås
– Forberedende arbeider for Ruta
HOVEDBYGG (RUTA Entreprenør AS)
– Prosjektering
– Rigging
– Oppstart grunnarbeid
– Oppstart betong
FORBEREDENDE GRUNNARBEID JORDFLYTTING (Orkla Maskin AS)
– Ferdigstille utlegging av matjord og opprydding i steindeponi.

 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Daglig leder

Robert
Jakobsen
daglig leder/sportssjef

+47 995 42 402 
robert.jakobsen@rikstoto.no

Arrangementssjef

Jørgen
Kjelsberg 
Arrangementssjef

+47 990 46 439 
jorgen.kjelsberg@rikstoto.no

Leder, travskolen

Lisa Ranita
Johansen
leder, travskolen

+47 932 10 101
lisa.johansen@rikstoto.no

Driftsleder

Jan-Roar
Aune
driftsleder/banemester

+46 70 601 70 98
jan.roar.aune@rikstoto.no

Utviklingssjef

Per
Jørgensen
utviklingssjef

+47 90041041
per.jorgensen@rikstoto.no

Scroll to Top