Ukesrapport 16/1-22

Det har nå gått en god stund siden sist oppdatering. Det har i forbindelse med jul og nyttår vært lav aktivitet ute på byggeplassen.

 

Infra og grunnarbeid nærmer seg ferdig med arbeidene som skal utføres nå på vinteren. Plasser for skrittemaskiner er under ferdigstilling. Skrittemaskinen fra Leangen blir flyttet og montert så snart dette er klart. Støyskjerm er under montering og vil bli ferdigstilt innen utgangen av Januar. Stålgjerdene foran hovedbygget og mot publikumsplass er også under montering. Finisharbeid på grøntområder, grusplasser og indre bane vil bli ferdigstilt til våren.

Hovedbygget rapporterer å være en til to uker bak skjema på grunn av sykefravær og utfordringer med kulde i desember, de mener at det skal la seg gjøre å hente inn dette.

Grunnarbeidet for stallbyggene som Solberg Maskin har utført er klart, Fjøssystemer som skal sette opp stallbyggene har planlagt oppstart ute på byggeplass uke 6.

Vi har fått midlertidig brukstillatelse fra kommunen som var en milepæl  ved årsskifte i fremdriftsplanen til Solberg Maskin.

 

Alle involverte entreprenører og administrasjonen på Leangen planlegger nå oppstart av anlegget i mars. Dette innebærer at vi må få på plass områdesikring som gjør at det lar seg gjøre å holde travløp, vi må få alt det tekniske som er knyttet til travløp til å fungere frittstående fra hovedbygget og vi må sikre oss at vi har tilstrekkelig med påselingskapasitet. I forbindelse med det siste punktet så jobbes det med en alternativ teltstall løsning hvis stallbygg skulle bli forsinket.

 

Da vi ikke har dobbelt sett med maskiner så vil preparering av banen starte etter siste løp på Leangen, banemester har forsikret om at det nye banedekket ser bra ut og at det skal være tilstrekkelig tid for å ha banen klar til bruk.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Daglig leder

Robert
Jakobsen
daglig leder/sportssjef

+47 995 42 402 
robert.jakobsen@rikstoto.no

Arrangementssjef

Jørgen
Kjelsberg 
Arrangementssjef

+47 990 46 439 
jorgen.kjelsberg@rikstoto.no

Leder, travskolen

Lisa Ranita
Johansen
leder, travskolen

+47 932 10 101
lisa.johansen@rikstoto.no

Driftsleder

Jan-Roar
Aune
driftsleder/banemester

+46 70 601 70 98
jan.roar.aune@rikstoto.no

Utviklingssjef

Per
Jørgensen
utviklingssjef

+47 90041041
per.jorgensen@rikstoto.no

Scroll to Top