Ukesrapport 27/11

Denne uken har det pågått rivningsarbeider på det gamle klubbhuset. Ferdigstilling av indre bane er under arbeid, massetransport over banedekket er nå avsluttet og banen er bygget opp igjen etter spesifikasjonen. Banemester Jan Roar Aune bruker en del av  arbeidstiden ute på anlegget, preparering av både rettstrekket og banen er påbegynt, selv om fokus de siste dagene naturlig nok har vært Leangen frem mot v75. Dekket på rettstrekket er ferdig bygget opp og tatt i bruk av hestene som holder til på anlegget.

Hovedbygget har denne uken fått tak, og fremdrift mot tett bygg før jul ser ut til å gå etter planen. Leveranse av trafo og høyspentanlegg som har vært noe forsinket, kom levert denne uken som gjør at banebelysningen snart er klar for testing.

Onsdag hadde vi møte med interessentene knyttet til stallene som er planlagt ute på anlegget. Vi tror vi nå har kommet frem til gode konsepter både knyttet til permanent oppstalling og midlertidig oppstalling knyttet til løpsdager. Grunnarbeidet knyttet til disse bygg er påbegynt, og vi håper å ha deler av kapasiteten oppe til vi skal åpne anlegget for travkjøring.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Daglig leder

Robert
Jakobsen
daglig leder/sportssjef

+47 995 42 402 
robert.jakobsen@rikstoto.no

Arrangementssjef

Jørgen
Kjelsberg 
Arrangementssjef

+47 990 46 439 
jorgen.kjelsberg@rikstoto.no

Leder, travskolen

Lisa Ranita
Johansen
leder, travskolen

+47 932 10 101
lisa.johansen@rikstoto.no

Driftsleder

Jan-Roar
Aune
driftsleder/banemester

+46 70 601 70 98
jan.roar.aune@rikstoto.no

Utviklingssjef

Per
Jørgensen
utviklingssjef

+47 90041041
per.jorgensen@rikstoto.no

Scroll to Top